Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Tamási-Böttger Rebeka Lilla specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Pásztor Gabriella
- munkahelye: ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék & MTA-ELTE Lendület
- beosztása: Tudományos főmunkatárs
- email címe: Gabriella.Pasztor@ttk.elte.hu
A konzulens neve: Takács Gábor
- tanszéke: BME Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: takacsg@eik.bm.hu
A kidolgozandó feladat címe: Challenging the Standard Model and search for New Physics at the LHC CMS experiment
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

The CMS experiment at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN was designed to measure precisely the properties and interactions of elementary particles in the proton-proton collisions of the LHC, the most energetic particle accelerator ever built. With the discovery of the Higgs boson at LHC in 2012, the research programme focuses on precision measurements of the electroweak sector as well as on direct searches for new phenomena such as the production of dark matter or supersymmetric particles. By comparing the experimental results to theoretical predictions, the model parameters can be determined more precisely. Observed deviations from the predictions of the Standard Model would indicate the validity limits of this very successful effective theory as well as the direction toward its extension, a more fundamental theory.

The student will join one of the ongoing research projects within the MTA-ELTE Lendület CMS Particle and Nuclear Physics Group.  They will analyse the LHC Run 2 collision data collected between 2015 and 2018 at record energy by the CMS experiment with the aim to challenge the Standard Model and glimpse at New Physics phenomena. The project will allow the student to work in an international environment, to learn the experimental methods used in particle physics experiments with complex detector systems, and to apply novel data mining and analysis techniques. The results are expected to be published in a high impact factor peer-reviewed journal by the CMS experiment.  

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu