Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Orosz Róbert specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI, Atomenergetika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Szalóki Imre
- tanszéke: NTI, Atomenergetika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: szaloki@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: A konfokális röntgenfluoreszcencia analízis pásztázó módban és két röntgenforrással végezhető méréstechnikai kifejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A téma rövid leírása:

A BME NTI nukleáris analitikai kutatócsoportja kifejlesztett egy mobil 3D röntgen spektrométert (XRF), amely alkalmas veszélyes, radioaktív és hulladékok anyagok atomi összetételének roncsolásmentes, gyors meghatározására. Az XRF spektrométer egy kis teljesítményű röntgencsőből és egy szilícium drift detektorból (SDD) áll, amely analitikai berendezés egy 3D nyomtató mozgató mechanikai szerkezetével és a hozzá tartozó vezérlő szoftver segítségével lehet pozícionálni a vizsgált szilárd minta felületének egy tetszőleges pontjának elemzéséhez. A konfokális mérési elrendezésben működő spektrométerrel 10-20 cm nagyságú, kiterjedt szilárd objektumok részletes, térbeli elemzését lehet elvégezni, amely funkciót egy lézeres optikai pozícionáló eszköz és egy beépített mikroszkóp is támogat. A pozícionáló funkció feladata, hogy a lineárisan mozgatható konfokális kialakítású röntgenspektrométer fókuszát a vizsgált tárgy felületének egy megadott térbeli pontjára irányítsuk. Ezt a műveletet jelenleg csak egy félautomatikus vezérléssel lehet elvégezni. Azonban, nagysorozatú, automatikus felületi, pásztázó módban végzett elemzésekhez mindenképpen szükség van a geometriai beállítási eljárás teljes automatizálására, továbbá a röntgencső és az SDD külső szoftveres vezérlésére. A berendezés analitikai teljesítményét javítani lehet két röntgencső egyidejű alkalmazásával, ami megnöveli a mintát érő gerjesztő röntgenfluxust.

A megoldandó feladatok felsorolása:

  1. 3D pásztázó típusú XRF elemzés algoritmusának megalkotása, szoftveres vezérlésének kifejlesztése és az ezekhez szükséges méréstechnika hardveres megvalósítása réteges szerkezetű mintatípusok kvantitatív elemzésére.
  2. Két röntgencsővel történő gerjesztés méréstechnikai megvalósítása konfokális mérési elrendezésben.
  3. Az XRF rendszer automatikus beállítási és mozgatási eljárása algoritmusának továbbfejlesztése, amely funkciót végző vezérlő kódot Matlab és G-kód programozói környezetben kell elkészíteni.
  4. A MINI-X-Ag röntgencső és a 123SDD energiadiszperzív röntgenspektrométer saját fejlesztésű szoftverből történő vezérléséhez szükséges algoritmusok kidolgozása és azok szoftveres megvalósítása Matlab környezetben.
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu