Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Pázmán Előd specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: Czifrus Szabolcs
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: czifrus@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: 3. generációs atomerőművi reaktor üzemanyagrácsának reaktorfizikai vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az új paksi blokkok VVER-1200 típusú atomerőművek lesznek, melyek reaktoraiban a jelenlegi paksi fűtőelemektől eltérő fűtőelemrácsokat fognak használni. A fűtőelemrácsok vizsgálata alapvető fontosságú a reaktorok biztonsági paraméterei számítása szempontjából. A fűtőelemek rácsosztása, pálcaátmérője, burkolatvastagsága, dúsítása stb. együttesen határozzák meg, hogy a moderátorként alkalmazott könnyűvíz milyen feltételek mellett teszi a fűtőelemrácsot alulmoderálttá. A moderáltsági viszonyok, illetve reaktivitástényzők vizsgálatát - többek között - Mote Carlo kódokkal (pl. MCNP) is el lehet végezni.

A hallgató feladatai a következők:

- A nyomottvizes reaktorok moderáltsági viszonyaira vonatkozó nemzetközi szakirodalom tanulmányozása.

- Az MCNP Monte Carlo program alapszintű programozásának elsajátítása.

- Ezt követően le kell modellezni egy VVER-1200-as reaktor üzemanyagrácsát.

- Meg kell vizsgálni az alul-felülmoderáltság vízhőmérséklettől és bórsav-koncentrációtól való függését különböző rácsok esetében.

- Ki kell számolni az effektív sokszorozási tényezőt a rácsosztás, vízhőmérséklet, bórsavkoncentráció és dúsítás függvényében.

- A kapott eredményeket ábrázolni és értelmezni kell, valamint össze kell hasonlítani a szakirodalomban megtalálható mérési és számítási eredményekkel.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu