Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Sári Péter specializációja: Fizikus MSc - kutatófizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Udvardi László
- tanszéke: Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- email címe: udvardi@phy.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Rácsgáz modell szimulációja
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az ötvözetekben történő rendeződési folyamatok megértése és számítógépes szimulációja napjaink anyagtudományának fontos fejezete. A kétkomponensű ötvözetek tulajdonságait gyakran vizsgáljuk az Ising modell segítségével, amelyben a spin megfelelő értéke a rácspont egyik vagy másik komponenssel való betöltöttségét reprezentálja. Az alkáli atomokkal szennyezett fullerénekben a fém ionok rendeződését elsősorban az elektrosztatika határozza meg. Ötvözetek esetén is van lehetőség a csatolások meghatározására a sűrűség funkcionál módszer keretein belül az általánosított perturbációs módszer segítségével (GPM, Generalized Perturbation Method).

A diplomamunka során meg kell határozni az alkáli szennyezett fullerének elektrosztatikus rácsgáz modelljében fellépő csatolásokat. Monte Carlo szimulációk segítségével meg kell határozni az egyes alkáli koncentrációkhoz tartozó fázis diagramot. A diplomamunkásnak meg kell ismerkednie az alapvető elektronszerkezeti számítási módszerekkel és a GPM eljárással. Mágneses ötvözetek esetén tanulmányoznia kell, hogy a kémiai konfiguráció hogyan befolyásolja a mágneses szerkezetet.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu