BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
PhD témajavaslat

A témavezető neve: Asbóth János
- munkahelye: MTA Wigner FK SZFI
- beosztása: tudományos főmunkatárs
- tudományos fokozata: PhD
- email címe: asboth.janos@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Pályi András
- tanszéke: Fizikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- tudományos fokozata: PhD
- email címe: palyi@mail.bme.hu
A doktori munka készítésénak helye és címe:
MTA Wigner FK SZFI
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33
A kidolgozandó feladat címe: Topological phases in periodically driven quantum systems
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

The application of topology to the band theory of electrical conduction has lead to an explosion of activity around topological insulators, semimetals, and superconductors. A time-periodic modulation of material properties, as done in solid-state, trapped-atom, and photonic experiments, allows us not only to tailor the topological properties of the bands, but also to create new types of topological phases, with new types of edge states. A suitable toy model for these novel topological phases is the so-called quantum walk. The PhD student would use quantum walks to discover new topological phases, and have a possibility to join in theoretical work directly connected to experimental efforts to realize these phases on trapped atoms (collaboration with University of Bonn) or photonic experiments (collaboration with University of Paderborn).

A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:

Good working knowledge of quantum mechanics, basic programming skills, basic solid state physics

Nyilatkozat: A fenti munkahelyen a javasolt témában kutatás feltételei biztosítottak, a téma meghirdetését a munkahelyi vezető jóváhagyta.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu