Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: El-Emam Ayman Mahmoud Fahim Ibrahim specializációja: Fizikus MSc - nukleáris technika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: 3D Imaging and Image reconstruction at a 7T MRI magnet
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A Bruker Avance 7T superconducting NMR magnet has been utilized for Magnetic Resonance Imaging with a Bruker spectrometer and gradient amplifier, demonstrating the capabilities of such system for 2D imaging. Since these early steps taken in the past, a new measurement system has been set in place consisting of a Chameleon spectrometer and new gradient aplifiiers. Two separate gradient aplifier systems are being tested, one based on a High Fidelity music apmplifier for two channels and one being a specialized 3 channel elecetronic circuit, the latter currently being developed at the Institute of Nuclear Techniques. In the course of this master thesis work the student should familiarize him/herself with the script language of the Chameleon spectrometer, develop measurement sequences for the new MRI imaging setup for 3D imaging. The student should characterize the 3D imaging capabilities of such system regarding resolution, signal to noise ratio, Modulation Transfer Function, contrast etc for both ampifier systems in 2D and with the special circuit design in 3D. The student should further suggest improvement possibilities for the current setup regarding gradient aplifier characteristics and Radio Frequency transmitter-reciever coil design. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu