BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
PhD témajavaslat

A témavezető neve: Börzsönyi Tamás
- munkahelye: MTA, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet
- beosztása: Tudományos főmunkatárs
- tudományos fokozata: PhD
- email címe: borzsonyi.tamas@wigner.mta.hu
A konzulens neve: Török János
- tanszéke: BME, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- tudományos fokozata: PhD
- email címe: torok@phy.bme.hu
A doktori munka készítésénak helye és címe:
Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
Budapest XII. Konkoly Thege u. 29-33. I. ép. fszt. 11.
A kidolgozandó feladat címe: Experimental and numerical investigations of granular flows
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:
The aim of the research is to accurately capture the rheological response of granular flows composed of
complex grain shapes. The investigations are part of a European collaborative effort (MC ETN Network).
The PhD student will design and build model experimental (imaging/rheological) set-ups, and perform
experiments to produce accurate experimental data. This is then going to be accurately matched with
numerical models under development and will help to calibrate the numerical code. Tasks: (1) To
execute non-spherical grain flow experiments in hoppers, chutes and sheared assemblies on anisotropic
grains. (2) To develop calibration procedures/multiple setups, preferable realizing greatly different
dimensionless numbers to probe relevant regimes. (3) To perform 3D particle tracking using MRI/X-ray
tomography (secondment at Otto von Guericke University, Magdeburg). (4) Compare experimental data
with numerical simulations (secondment at University of Navarra, Pamplona).
A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:
Required skills: Good knowledge of English, programming skills (under Linux and Windows).
Preferable experience: experimental and programming skills: particle detection, image processing
(tomography), Discrete Element Modeling (e.g. LIGGGHTS).
Nyilatkozat: A fenti munkahelyen a javasolt témában kutatás feltételei biztosítottak, a téma meghirdetését a munkahelyi vezető jóváhagyta.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu