BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
PhD témajavaslat

A témavezető neve: Varga Dezső
- munkahelye: MTA Wigner FK
- beosztása: tud. fmts.
- tudományos fokozata: PhD
- email címe: varga.dezso@wigner.mta.hu
A konzulens neve: dr. Légrády Dávid
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: egyetemi docens
- tudományos fokozata: PhD
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A doktori munka készítésénak helye és címe:
MTA Wigner FK
1121 Budapest, Konkoly Thege M. u. 29-33.
A kidolgozandó feladat címe: Detector development for high energy physics applications
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Since the 70-ies, the gaseous particle detectors are mandatory elements of the large high energy physics detector systems. With the advent of the microstructure detectors, the developments took a new pace in the last two decades, allowing higher rate capability and radiation tolerance. The key is the micrometer-scale components, such as tiny holes in a Gaseous Electron Multiplier (GEM), which optimize the electron transport. The purpose of the research within the scope of the present PhD project is generic development, diagnostic methodology and understanding the fundamental gaseous processes in these systems. Modern technologies, such as high density circuit production and 3D printing, can improve both the new and the classical structures. A relevant application of tracking detectors is cosmic particle imaging.

A jelentkezővel szemben támasztott elvárások:

Extensive knowledge of the field of experimental particle physics (interaction of radiation and matter, detector operation), informatics basic knowledge, measurement technologies, English proficiency for ability of presentations and discussions. 

Nyilatkozat: A fenti munkahelyen a javasolt témában kutatás feltételei biztosítottak, a téma meghirdetését a munkahelyi vezető jóváhagyta.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu