Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
2. A tárgy angol címe Collisional Transport in Magnetized Plasmas
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 1 + 2 + 0 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE80MFA5 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
4.2 BMETE15MF29 Bevezetés az elméleti plazmafizikába
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pokol Gergő beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.06.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
plazmafizikai alapismeretek, elméleti fizikai alapismeretek, vektoranalízis
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris Technika specilizáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tantárgy a Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas című könyv első 11 fejezetére épül. A bevezető fejezet után a könyv a fizika alaptörvényeiből kiindulva építi fel a mágnesezett forró plazmák ütközéses klasszikus és neoklasszikus transzportelméletét. A tárgy a könyv fejezeteinek megvitatása mellett a témához kötődő feladatok megoldását is célul tűzte ki . Mindez nagyban elősegíti, hogy a tárgyat hallgatók ne csak a tokamakokban előforduló neoklasszikus jelenségek értelmezéséig jussanak el, de önállóan használni is tudják a plazmák kinetikus leírására kifejlesztett matematikai-fizikai módszereket. A fejezetcímek jól összefoglalják a tematikát: - Kinetic and fluid descriptions of a plasma, - The collision operator, - Plasma fluid equations, - Transport in a cylindrical plasma, - Particle motion, - Toroidal plasmas, - Transport in toroidal plasmas, - Transport in the Pfirsch-Schlüter regime, - Transport in the plateau regime, - Transport in the banana regime.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Kijelölt írásos anyag elsajátítása, minden alkalommal szóbeli beszámoló, házi feladatok vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az előadóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Per Helander, Dieter J. Sigmar: Collisional transport in magnetized plasmas
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
34
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
74
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pokol Gergő
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs