Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Statisztikus fizika 2
2. A tárgy angol címe Statistical Physics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE15AF29 StatFiz1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
Statisztikus fizika (BMETE15AF04)
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Zaránd Gergely beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Basics of statistical physics and quantum mechanics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Kutató fizikus specializáció kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Critical phenomena: scaling and critical exponents, fundamentals of renormalization group, correlation functions and Ginzburg criterion.  Time-dependent correlations: equilibrium correlations, classical fluctuations, Onsager relation. The density operator, Neumann equation, entropy. Kubo formula, fluctuation dissipation theorem. Non-equilibrium dynamics: Brown motion, diffusion, Langevin equation, Fokker Planck equation. Master equation, H theorem, principle of maximal entropy. Detailed balance and Monte Carlo simulations. Simulated annealing. Interacting quantum systems: Superfluidity, Gross-Pitaevskii equation, quantum gases.

 
Optional subject: High temperature expansion, Fermi liquid theory. 
 
Lectures are supplemented by 7, 90 minute long tutorials.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Substantial presents on lectures, completed home works. vizsga-
időszakban
Written or oral exam
13. Pótlási lehetőségek
According to BME regulations
14. Konzultációs lehetőségek
weakly
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet
David Chandler: Introduction to Modern Statistical Physics
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
50
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Zaránd Gergely
egyetemi tanár
Elméleti Fizika Tanszék
Kertész János
egyetemi tanár
CEU
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh, László