Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Bevezetés a közgazdasági dinamikába
2. A tárgy angol címe Introduction to Dinamics in Economics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Pintér Miklós beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.07.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.07.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, játékelmélet
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Ismételt játékok: Ismételt játékok véges és végtelen horizonttal, néptétel, trigger stratégia, büntetés és jutalom fogalma és szerepe, Nem teljes információs ismételt játékok, monitoring.

Sztochasztikus játékok: Sztochasztikus játékok, egyensúly létezése, epsilon-optimális egyensúly, zérus-összegű sztochasztikus játékok.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Kettő zárthely dokgozat teljesítése vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A. Rubinstein, M.J. Osborne: A Course in Game Theory, MIT Press (1994)
J.F. Mertens, S. Sorin, S. Zamir: Repeated Games, Cambridge University Press (2015).
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
8
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
4
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Pintér Miklós
egyetemi docens
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Illés Tibor