Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Reprezentációelméleti szeminárium 3
2. A tárgy angol címe Representation Theory Seminar 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE91AM36 Bevezetés az algebrába 1
4.2 BMETE91AK00 Lineáris algebra
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Algebra Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Horváth Erzsébet beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.09.24. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.21.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Lineáris algebra
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy matematikus, fizikus és doktorandusz hallgatók számára
11. A tárgy részletes tematikája
Véges csoportok reprezentációelmélete haladó szinten. Cél: aktuális szakirodalom szemináriumi feldolgozása hallgatói előadások formájában, időnként GAP programok írása, feladat megoldás.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Órákon való részvétel, előadás tartása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSz szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
Igény szerint, az előadóval megbeszélve.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
21
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
21
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
20
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Horváth Erzsébet
egyetemi docens
Algebra Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Nagy Gábor Péter