Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakdolgozat készítés
2. A tárgy angol címe BSc Thesis Project
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 10 + 0 f Kredit 15
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Czifrus Szabolcs beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.03.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Az Energetika BSc képzés és az Atomenergetika szakirány ismeretanyagára
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikus BSc képzés, Atomenergetika specializáció kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez BSc szinten szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozattal azt kell igazolni, hogy jelölt önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni. A tanulási eredmények értékelése a szakdolgozat készítésének féléve során a hallgató munkáját irányító témavezető (esetleg konzulens) véleménye alapján történik.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Egyik szükséges feltétel az elégtelentől különböző témavezetői (konzulensi) jegyjavaslat. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
A feladat megoldása alatt folyamatos konzultáció a feladat konzulensével
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A feladat megoldásához szükséges elektronikus és nyomtatott írásos anyagok.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
140
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
62
16.7 Egyéb elfoglaltság
248
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
450
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
450
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Czifrus Szabolcs
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs