Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Anyagvizsgálatok atomerőművekben
2. A tárgy angol címe Material Testing in NPPs
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMEGEMTBEA1 Anyagok az energetikában
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Kiss Attila beosztása adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.03.04.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Anyagszerkezettan
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
GPK Energetikai mérnöki BSc szak Atomenergetika specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A tárgy célja, hogy az atomerőművekben alkalmazott roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások elméletének és gyakorlatának az alapjait bemutassa a hallgatók számára. Ezáltal a tárgyat elvégző hallgatók alapvető ismereteket szereznek a radioaktív atomerőművi környezetből adódó speciális körülményekről, amelyeket figyelem-be kell venni atomerőművekben zajló anyagvizsgálatok során.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Igazolt részvétel az előadások 70%-án (jelenléti katalógus), és egy zárthelyi dolgozat. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint.
14. Konzultációs lehetőségek
az előadóval egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az előadások a tárgy honlapjáról letölthető jegyzetei
Dr. Aszódi Attila, Bácskai Péter István, Dr. Gémes György András, Kiss Attila, Dr. Pór Gábor Géza, Bevezetés az atomerőművi anyagvizsgálatokba, BME egyetemi elektronikus jegyzet, 2016.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
20
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
42
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Aszódi Attila
egetemi tanár
Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Lévai Ferenc
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
Dr. Vajda Nóra
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs