Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Reaktorüzemeltetési gyakorlat
2. A tárgy angol címe Reactor Operation Excercise
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 4 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Csige András beosztása mesteroktató
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.10.22. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.10.25.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Az atomreaktor olyan műszaki létesítmény, amelyben az önfenntartó láncreakció külső neutronforrás nélkül, szabályozott formában megvalósítható. Az üzemeltetési gyakorlat célja általában az atomreaktorokban lejátszódó fizikai folyamatoknak, valamint konkrétan a BME Oktatóreaktor felépítésének, nukleáris és technológiai berendezéseinek, irányító rendszerének megismerése. 
 
A gyakorlat részeként a hallgatók áttekintést kapnak a BME Oktatóreaktor történetéről, felépítéséről, majd bejárják a technológiai helyiséget, ahol megismerik a primer kör és a hulladékvíz-kezelő rendszer részeit. Ezután a vezénylőben kapnak oktatást a vezénylőpultról, végül az Oktatóreaktor nukleáris üzemeltetését végzik egy instruktorként közreműködő reaktoroperátor felügyeletével. A hallgatók a gyakorlat során többször elindítják és leállítják a reaktort, különböző teljesítményszinteket állítanak be, kézi és automata módban üzemeltetik a reaktort, és különböző reaktorfizikai effektusokat ismernek meg.
 
A gyakorlat során az alábbi dolgokat mutatjuk be: 
–Szabályozó rudak egymáshoz viszonyított értékessége 
–Kritikus rúdhelyzet teljesítményfüggése, visszacsatolások 
–Szabályozórúd értékesség pozíciófüggése 
–Hasadási kamrák beütésszámának teljesítményfüggése 
–Éles biztonságvédelmi működés

 

 

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Részvétel a gyakorlatok 100%-án, zárthelyi dolgozat és mérési jegyzőkönyv készítése. vizsga-
időszakban
Nincs
13. Pótlási lehetőségek
1) Az eredménytelen zárthelyi pótmérésen ismételhető. 2) A mérési gyakorlat egy alkalommal pótolható.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
4
16.2 Félévközi felkészülés órákra
3
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
45
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Csige András
mesteroktató
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs