Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Komplex hálózatok
2. A tárgy angol címe Complex Networks
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Török János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.12.02 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.12.06.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Statisztikus fizika, valószínűségszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
 1. Basic graph theory, adjacency matrix, distance, path, connectedness, clustering
 2. Random (Erdős-Rényi) networks, degree distribution, clustering, Watts-Strogratz network
 3. Preferential attachment, scale free networks, configuration model
 4. Temporal networks, burstiness
 5. Growth models and cascades
 6. Diffusion, spreading
 7. Local measures, link prediction
 8. Mesoscopic description I: communities 1 (Stochastic blok model, inference, modularity)
 9. Mesoscopic description II: communities 2 (Node/link hierarchical clustering, clique percolation)
 10. Mesoscopic description III: hierarchical, core-periphery structures
 11. Sampling of networks
 12. Navigation, search on networks
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Cikk feldolgozása vizsga-
időszakban
Prezentáció/Vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A.-L. Barabási: Linked (2002)
M. E. J. Newman: Networks: An introduction (2010)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
26
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
24
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Török János
egyetemi docens
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László