Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Cselekvés és észlelés
2. A tárgy angol címe Perception and Action
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Lukács Ágnes beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2020.01.14. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.01.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kognitív idegtudomány, kísérleti pszichológia, kognitív pszichológia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A kurzus áttekinti az akaratlagos cselekvés kognitív pszichológiai és idegtudományi megközelítésének főbb témáit, és a kapcsolódó elméleteket. Az egyes területek alapvető, klasszikus közleményeit és az azokra adott mai reflexiókat elemezve a hallgatók megismerik a megközelítések módszertani sajátosságait is. A kurzus az alábbi témákat érinti:

– A végrehajtói funkciók alapmodelljei és a feladatváltási paradigma.
– Az ideomotoros elmélet és cselekvéskonfliktusok.
– Közös cselekvés (joint action).
– Szándékos cselekvés és eseményhez kötött potenciálok.
– A cselekvés hatására létrejövő szenzoros változások.
– Hibázás, visszajelzés, válaszkonfliktus.
– A Libet-file kísérlet és szabad akarat.

 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
onsell, Stephen (1996). Control of mental processes. In V. Bruce, editor, Unsolved mysteries of the mind: Tutorial
Hommel, B., Müsseler, J., Aschersleben, G., & Prinz, W. (2001). The Theory of Event Coding (TEC): A framework for perception
Haggard, P. (2008). Human volition: towards a neuroscience of will. Nature Reviews Neuroscience, 9(12), 934–946.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
48
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Horváth János
tudományos tanácsadó
Természettudományi Kutatóközpont
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Babarczy Anna