Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A tudományos írásmű
2. A tárgy angol címe Academic Writing
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Kognitív Tudományi Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Londe Zsuzsa beosztása külső munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.01.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.01.22.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kognitív idegtudomány, Kísérleti pszichológia, Kognitív pszichológia
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

The goal of this course is to provide students with hands-on experience creating publishable articles, and help them writing their dissertations.  The course combines a lecture and workshop format: on the first day it follows a ppt lecture and on the second day of the week students bring their own writing to discuss and implement issues of the lecture. By Sunday students have to submit their writing for corrections. The course is in English: lectures and workshops are conducted in English (Hungarian can be used as needed), and students submit their writings in English.

Specifically, the course attempts to provide
- a historical overview of scholarly work,
- discussions on the research procedure as it relates to writing,
- actual solutions for students' writing
- one-on-one discussions about their specific writing issues, and
- provide an opportunity to present their research with advice on oral presentations.

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Students work on their own writing every week, and submit it by Sunday for corrections. vizsga-
időszakban
They submit a final version of their writing and present their research the writing reflects.
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ-nek megfelelően.
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Instructor brings handouts related to the ppt and to students' writing
Swales and Feak (2012): Academic Writing for Graduate Students is the book used for the handouts (not required!)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
48
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
14
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Londe Zsuzsa
külső munkatárs
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Babarczy Anna