Tantárgy azonosító adatok levelező képzéshez
1. A tárgy címe Villamos berendezések, hálózatok
2. A tárgy angol címe Electronic Instruments, Networks
3. Félévi óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 12 + 0 + 0 f Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Ladányi József beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2020.04.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.08.24.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
11. A tárgy részletes tematikája

Villamos generátorok felépítése, működése, karbantartása. Villamos hajtások felépítése, működése, karbantartása, öregedéskezelése. Villamos hálózatok felépítése, működése. Hazai és nemzetközi villamosenergia-rendszer felépítése. Villamosenergia-rendszer üzemtana. A villamosenergia-termelés rendszerszintű jellemzői

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel. vizsga-
időszakban
Vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Oktatóval egyeztetett időpontban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
12
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
36
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
30
16.8 Vizsgafelkészülés
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Faludi Andor
ny. egyetemi adjunktus
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Czifrus Szabolcs