Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Hülber Tímea
- munkahelye: Radosys Kft.
- beosztása: Fizikus
- email címe: thulber@radosys.com
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Szilárdtest nyomdetektorok minőségbiztosítási eljárásának egyes részfolyamatainak optimalizálása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A nukleáris szilárdtest nyomdetektorok a radonaktivitás-koncentráció passzív mérésére szolgálnak. A nyomdetektor anyaga egy speciális polimer (PADC), amely szerkezetében az alfa részecskék elnyelődésük során apró sérüléseket hoznak létre. A létrejövő nyomok száma arányos a mérés helyszínén kialakuló radonaktivitás-koncentrációval. A Radosys Kft-nél évi 150000 detektor gyártása történik, amelyek minőségbiztosításában fontos szerepet játszik a helyben gyártott, alfa részecskékre érzékeny PADC detektor alapanyag mintavételezése és minőségének ellenőrzése. A szakdolgozatíró feladata ennek a minőségellenőrzési részfolyamatnak felülvizsgálata és optimalizálása.

A hallgató feladatai:

-          Nyomképződés elvi hátterének elsajátítása, valamint a nyomdetektorokat kiértékelő mikroszkóp működésének megismerése.

-          Annak vizsgálata, hogy a keletkezett nyomok mely paraméterei azok, amelyek a mérés végeredményét szignifikánsan befolyásolják.

-          Ezek alapján javaslat tevése arra, hogy az alapanyag milyen paramétereit érdemes vizsgálni a minőség stabilitásának biztosítása érdekében.

-          Az optimalizált protokoll bevezetése.

A feladat elvégzéséhez besugárzási kísérletek megtervezése, végrehajtása, azok kiértékelése szükséges. Fentiek alapján felmerült igény esetén a feladat részét képezi a besugarazást automatizáló készülék prototípusának tervezésében és programozásában való részvétel.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu