Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Dr. Fitala Dávid Csaba specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Hülber Erik
- munkahelye: Radosys Kft.
- beosztása: Ügyvezető ig.
- email címe: ehulber@radosys.com
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Polimer géles neutron detektor akusztikus jelét szimuláló piezo eszköz elkészítése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A nagy energiás neutron detektálásnak viszonylag újszerű megoldási módja az akusztikus buborék számlálóval működő polimergéles neutron detektor. Ennél a méréstechnikánál a detektor anyagában elnyelődő neutron részecske hoz létre mikroszkopikus méretű buborékokat. A buborékok keletkezését akusztikus elven lehet detektálni és az erre szakosodott készülék a buborékok megszámlálásával következtet vissza a fluxus nagyságára.

Hallgató feladatai: Polimer géles neutron detektor akusztikus jelét szimuláló eszköz elkészítése. Várhatóan tartalmazza a következő részfeladatokat:

-          Kísérlet sorozat megtervezése és kivitelezése

-          Piezo rezgéskeltő működtető elektromos moduljának beüzemelése

Buborék szimulációhoz alkalmas rezgési spektrumnak a kialakítása digitális konfigurálással, illetve számítógépes adatkapcsolat által.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu