Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy.docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: GPU alapú Monte Carlo előrevetítéső iteratív CT rekonstrukciós algoritmus fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A kompjútertomográfiás (CT) felvételek nagyfelbontású projekciós leképezések, a projekciók sokaságából megalkotható, rekonstruálható a vizsgált tárgy lineáris gyengítési együtthatójának térbeli eloszlása. A számítástechnika, elsősorban a grafikus számítási egységek (GPU-k) fejlődése révén az elmúlt évtizedekben bevett, szűrt visszavetítés alapú rekonstrukciós algoritmusokat felváltani látszanak a részletesebb fizikai modellezést lehetővé tevő, iteratív rekonstrukciós sémák. A hallgató feladata olyan iteratív rekonstrukciós algoritmus fejlesztése, mely

- GPU számítási architektúrát vesz igénybe

- az előrevetítés során Monte Carlo modellezést hajt végre

- alkalmas  valós, mért adatok rekonstrukciójára.

A hallgató felhasználhatja az NTI-ben korábban készült, energiafüggést és szórást nem tartalmaző, egyszerűsített ML-EM sémát alkalmazó GPU-alpú kódot, továbbá az intézetben fejlesztett CT készüléket és kalibrációs protokollját illetve szűrt visszavetítés alapú rekonstrukciós algoritmusát. A hallgatónak elemeznie kell az elkészült kód performansz-paramétereit fém szűrű közegek jelenléte mellett mért adatokon. 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu