Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy. docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Gamma tomográf rekonstrukciós algoritmusának fejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az orvosi és ipari gyakorlatban a komjútertomográfiát (CT) röntgensugarak segítségével végzik, a röntgenkészülékkel könnyedén létrehozható nagy intenzitású sugárzás és a készülék sugárvédelmi szempontból egyszerű kezelhetősége miatt. A röntgensuugárzás alapú CT készülékek nem alkalmasak az átvilágított anyag elemi összetételének meghatározására, az erre  irányuló becslések az energia szerint súlyozottan  integrált gyengítési együttható rekonstruált értékeire alkalmazott utófeldolgozási lépésben törtnénhetnek. A gamma tomográfiában a spektrális mérés és a forrás diszkrét energiavonala miatt a gyengítési együttható értéke energiafüggően meghatározható, így információt nyerhetünk az anyagi összetételre vonatkozóan is. 

A hallgató feladata az intézetben fejlesztés alatt álló Gamma-tomográf számára rekonstrukciós algoritmus fejlesztése, mely

- GPU architektúrán fut

- Monte-Carlo alapú előrevetítést alkalmaz

A hallgató felhasználthatja a korábban az intézetben fejlesztett iteratív, Monte-Carlo előrevetítéssel rendelkező, GPU-alapú CT rekonstrukciós és PET rekonstrukciós szoftvereket.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu