Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Sztrinkó András specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Fenyvesi Ádám
- munkahelye: Robert Bosch Kft.
- beosztása: csoportvezető
- email címe: adam.fenyvesi@hu.bosch.com
A konzulens neve: Gádoros Patrik
- tanszéke: Atomfizika Tanszék
- beosztása: tudományos segédmunkatárs
- email címe: gadorosp@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Légzsák vezérlő átviteli függvényének felhasználása referencia jelek módosításához
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A légzsák vezérlő algoritmus kalibrációjához többnyire nem a vezérlő saját, belső jeleit, hanem független, a vezérlő közelében rögzített, nagy felbontású, kalibrált szenzorok jeleit használják fel. Ezekben a külsőleg rögzített jelekben azonban nem jelenik meg a vezérlő átviteli függvényének hatása (pl. cross-coupling, rattling). Ezen hatások nagyban befolyásolhatják az algoritmus döntését, ami akár nyitás és nem nyitás között is változhat. A minél pontosabb és robusztusabb beállítás elérése végett, fontos hogy a lehető legpontosabban közelítsük és használjuk fel az ismert vezérlő átviteli függvényeket.

A szakdolgozat célja megvizsgálni milyen módszerekkel lehet a gyakorlatban a referencia jeleket a mért vagy szimulált átviteli függvényekkel módosítani, illetve felmérni, hogy az ebből kapott eredmények hogyan segítik, befolyásolják a töréstesztek számítógépes szimulációját. A cél, hogy minél pontosabb szimulációkat tudjunk végezni a rendszer megbontása nélkül, ezzel növelve a kalibrációk megbízhatóságát és csökkentve a kalibrációhoz szükséges anyagi befektetéseket (törésteszt).

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu