Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Sárvári Lőrinc specializációja: Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
A záróvizsgát szervező tanszék neve: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Broda Balázs
- munkahelye: Furukawa Electric Technológia Intézet Kft.
- beosztása: kutatómérnök
- email címe: balazs.broda@furukawaelectric.com
A konzulens neve: Dr. Kocsányi László
- tanszéke: TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: kocsanyi@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Ólomakkumulátor pozitív aktív anyagának vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az ólomakkumulátor ugyan már több, mint 150 éves találmány, azonban még mindig számos autóipari kutatás tárgykörét képezi, mivel mind a mai napig az egyik legelterjedtebben használt áramforrás. Az utóbbi évtizedekben az autóiparban egyre több olyan megoldást (start-stop, drive-by-wire, brake-by-wire rendszerek) fejlesztenek ki, ami az autó elektronikus rendszerét használja, ezért nagy szükség van egy megbízható, jól használható akkumulátorra.

A fejlesztések egyik irányvonala az áramforrások tömegének redukálása adott töltéstároló képesség mellett, valamint a rendeltetésszerű használat során bekövetkező öregedés mértékének csökkentése. A Furukawa Electric Technológiai Intézetben zajló áramforrás-kutatás fő célja egy – a kereskedelemben is kapható – akkumulátor pozitív elektródjának fejlesztése, az összetétel megváltoztatása, különböző adalékanyagok használata vagy az elkészítés technológiájának javítása által.

Ezen 3 félév során a hallgató feladata az aktív anyag porozitását befolyásoló tényezők felkutatása, az akkumulátor viselkedésére gyakorolt hatásaiknak a megértése, továbbá az áramforrás tulajdonságainak javítása a megszerzett tapasztalatok alapján. További fontos a része a munkának a kutatás végrehajtásához szükséges tesztrendszer létrehozás, beleértve az aktív anyag előkészítési folyamatait (keverés, pasztázás), az elektródkészítés végrehajtását, valamint az elektrokémiai cella összeállítása. Szintén az elvégzendő feladatok közé tartozik a pozitív elektród vizsgálata (fizikai tulajdonságainak meghatározása, kapacitásának mérése, öregedésének tanulmányozása) és a kapott eredmények kiértékelése, összefoglalása.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu