Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Takács Szilárd specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Nukleáris Technikai Intézet
A témavezető neve: dr. Stelczer Gábor
- tanszéke: Nukleáris Technikai Intézet
- beosztása: Egyetemi tanársegéd
- email címe: stelczer.gabor@oncol.hu
A kidolgozandó feladat címe: Az intenzitásmodulált sugárterápiás tervek szoftveres minőségellenőrzési vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Intenzititásmodulált sugárterápiás kezelések esetén kiemelt szerepet van a betegspecifikus minőségbiztosítási méréseknek. Kereskedelmi forgalomban többféle szoftver is elérhető, amikkel a mérési adatok feldolgozása elvégezhető. A hallgató feladata az elérhető szoftverek összehasonlító elemzése és klinikai használatba vételhez szükséges tesztelése, a minőségellenőrzési feladatok részletes meghatározása. Az Országos Onkológiai Intézetben rendelkezésre álló szoftverek a következők: Varian Mobius 3D QA és a SunNuclear SunCheck.

Elvégzendő feladatok:

1. Másodlagos dózis-számoló szoftverek klinikai alkalmazásának részletes leírása, a használatakor alkalmazandó beavatkozási szintek meghatározása.

2. Sugárterápiás kezelés előtt az előre-jelzett dóziseloszlások és azok mérése alapján végzett minőségbiztosítási elemzések elvégzése, pontos protokoll összeállítása.

3. Kezelés közben végzett minőségbiztosítási mérések protokolljának kidolgozása, valamint az alkalmazandó beavatkozási szintek meghatározása.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu