Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Fitos Bence specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Hódsági Kristóf
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: PhD-hallgató
- email címe: hodsagik@gmail.com
A kidolgozandó feladat címe: Integrálhatóságsértés vizsgálata az 1+1 dimenziós tömeges szabad bozonikus mezőelméletben
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A kvantumos integrálható rendszerekben a végtelen sok megmaradó mennyiség jelenléte erős megkötéseket tesz a rendszer egyensúlyi állapotára és dinamikájára is. Az integrálhatóság megsértésével ez a megkötés megszűnik és kaotikus dinamika figyelhető meg. Az integrálható és a kaotikus viselkedés közötti különbséget jól jellemzi az energiaszintek távolságának statisztikája, amely előbbi esetben Poisson-, utóbbinál pedig Wigner–Dyson-eloszlást követ. Véges térfogatban a két eloszlás közötti átmenet élességét tekintve megkülönböztethetünk az integrálhatóságot erősen, illetve gyengén sértő perturbációkat. A munka célja az integrálhatóság megsértésének vizsgálata az 1 tér- és 1 idődimenzióval rendelkező tömeges szabad bozonikus térelméletben az energiaspektrum szinttávolság-eloszlásának elemzésével. A modellezés elsődleges eszköze a Hamilton-operátor csonkolásán alapuló numerikus módszer, melynek megértése és fejlesztése a megválaszolni kívánt kérdés vizsgálatára a munka központi eleme.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu