Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Maák Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: maak.pal@ttk.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Femtoszekundumos impulzusok alakformálása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Jelen témakiírás szorosan kapcsolódik az ELI (EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE) projekthez, amely a Magyarországi tudományos élet egy nagy perspektívákkal kecsegetető új projektje. A szakdolgozat során a hallgató megismerkedik a femtoszekundumos és ultrarövid impulzusok speciális tulajdonságaival és méréstechnikájával. A szakdolgozat témája elektrooptikai ill. akuszto-optikai módszerek kidolgozása a rövid fényimpulzusokban jelentkező frekvenciafüggő fáziskésések hangolására és az impulzus alakjának, időbeli lefutásának elektronikus változtatására. A módszer elméleti kidolgozásán és számítógépes modellezésén kívül a megvalósítás és tesztelés különböző fázisai is a kutatómunka részét képezik. A módszerek tesztelését jelenleg az együttműködő partnerek (KOKI, SZFKI) lézerrendszerein végezhetjük el, a szükséges műszerek és mérőeszközök rendelkezésre állnak: optikai és elektronikus spektrométerek, autokorrelátorok, kereszt-korrelátor, nemlineáris kristályok, detektorok, kamerák.

Az impulzus-alakformálás célja a diszperzió negatív hatásainak kiküszöbölése mellett egyedi impulzusalakok létrehozása, amelyek különböző kísérletekhez, anyagvizsgálati módszerek követelményeihez illeszkednek.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu