Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Barócsi Attila
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: barocsi.attila@ttk.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kapilláris-szenzor alapú immunfluoreszcens mérőrendszer adatfeldolgozó egységének kialakítása
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Fizikai Intézet Atomfizika Tanszéke résztvevője a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratóriumnak, amelynek egyik iránya, hogy alacsony fotonszámú kvantumoptikai méréseket hajtunk végre biológiai mintákon. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal (NAIK) közösen kifejlesztettünk egy kapilláris-szenzor alapú optikai mérőrendszert, amely a kapilláris belsejében megvalósított immunfluoreszcens reakcióból származó jelet méri penészgomba-méreganyagok érzékeny kimutatására.

 

Feladat: A mérőrendszer analóg jelének feldolgozása A/D konverterrel és számítógépes megjelenítése beágyazott számítógép segítségével, valamint részvétel a teljes mérőrendszer kompakt megvalósításában.

 

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu