Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy. docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Iterartív Képrekonstrukciós Algoritmus Fejlesztése Single Photon Counting CT készülékhez
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A CT (Computed Tomography) készülék röntgensugárzás-alapú tomográfiás berendezés, fejlődése az 1971-es prototípus óta töretlen. A detektor-, képrekonstrukciós és röntgencsőgyártási technológia fejlődésével a felvételek felbontása, a felvételezés ideje és a páciens által elszenvedett dózis mértéke is drasztikusan javult. A CT felvételek információtartalmának bővülése ezzel párhuzamosan alapvetően mennyiségi jellegű volt, minőségi változást az energiadiszperzív detektálást lehetővé tevő, a szcintillátorokat felváltó félvezető, kadmium-cink-tellúrid (CZT, Cadmium Zink Telluride) detektorok alkalmazása hozott, az ilyen detektorokkal felszerelt CT-szkennereket nevezzük Photon Counting CT-nek (PCCT). Az új CZT detektortechnológiával  a CT kélszülék a testben elhelyezkedő anyagok (szövetek és kontrasztanyagok) rendszámára is érzékeny lesz, így pl. a jód kontrasztanyag az összes többi szövettől látványosan elkülönülve feltérképezhető. A PCCT klinikai szkennerként való debütálása 2021 novemberében történt (Siemens Naeotom Alpha). A technológia  újdonsága miatt várható, hogy hasonló készülékek jelennek meg más gyártóktól is. A hallgató feladata olyan képrekonstrukciós algoritmus készítése, mely alkalmas PCCT adatok rekonstrukciójára. 

A hallgató feladata

  • PCCT adatok szintetikus előállítására alkalmas szimulációs szoftver fejlesztése az NTI-ben korábban fejlesztett GPU alapú röntgenfoton-szimulációs szoftver kiegészítésével,
  • egy sztochasztikus iteratív rekonstrukciós eljárás kiválasztása irodalomkutatás segítségével,
  • iteratív rekonstrukciós eljárás megvalósítésa az NTI-ben korábban fejlesztett GPU-alapú algebrai és  iteratív CT rekonstrukciós kódokat felhasználva,
  • az eredmények értékelése.
A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu