Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Raksányi Dániel specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: BME Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Rácz István
- munkahelye: Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály
- beosztása: tudományos tanácsadó
- email címe: racz.istvan@wigner.hu
A konzulens neve: Prof. Takács Gábor
- tanszéke: BME Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: egyetemi tanár
- email címe: takacsg@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Van-e alsó határ a fekete lyukak távolságában a bináris kezdeti adatok konstruálásakor?
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A  "grand challenge" probléma megoldása terén az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt; mindazonáltal a kezdeti adatgyűjtésekből még mindig hiányoznak a fizikailag realis, egymáshoz tetszőlegesen közel elhelyezkedő kettős fekete lyukak. Ráadásul a legszélesebb körben használt kezdeti adatgenerátorok rengeteg hamis sugárzást produkálnak, ami szennyezi a kezdeti adataik időbeli alakulását. A fő cél annak megmutatása, hogy nincs alsó korlát a két fekete lyuk távolságára, ha a [1,2]-ben tárgyalt, radikálisan új technikák segítségével konstruáljuk a bináris kezdeti adatokat.

[1] I.Rácz, Constraints as evolutionary systems, Class. Quantum Gravity 33 015014 (2016)

[2] I. Rácz: A simple method of constructing binary black hole initial data, Astronomy Reports 62 953-958 (2018)

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu