Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kísérleti fizika gyakorlat 1
2. A tárgy angol címe Practical Course in Experimental Physics 1
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 4 + 0 f Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Vankó Péter beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai matematika és fizika tananyag ismerete
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Feladatmegoldás és gyakorlás a Kísérleti fizika 1 tárgy témaköreiben. A középiskolából hozott tudástól függően a gyengébbeknek felzárkóztatás, a jobbaknak tehetséggondozás (versenyfeladatok). Témakörök: differenciálás, integrálás, vektorok tömegpont kinematikája tömegpont dinamikája munka, energia, teljesítmény pontrendszerek merev testek rugalmas testek és folyadékok rezgések hullámok
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Gyakorlati jegy 5 kis zárthelyi és beadandó házi feladatok alapján vizsga-
időszakban
-
13. Pótlási lehetőségek
A félév végén legfeljebb 3 kis zárthelyi pótolható illetve javítható
14. Konzultációs lehetőségek
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Vankó Péter: Kísérleti fizika 1. (http://fizipedia.bme.hu/images/e/e0/KisFiz1.pdf)
Kísérleti fizika példatár (http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
25
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
25
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Vankó Péter
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András