Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Numerikus módszerek a soktestprobléma témaköréből
2. A tárgy angol címe Numerical Methods in Many-body Physics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Virosztek Attila beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2006.09.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2006.11.21.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
szilárdtestfizika, programozás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
4., 5. éves mérnökfizikus valamint PhD hallgatók számára szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
This course will cover modern numerical methods for condensed matter physics, based on a many-body picture. Topics covered will be: - Introduction to model systems for electronic and magnetic properties of solids - Exact diagonalization and related approaches - The Numerical Renormalization Group - The Density-Matrix Renormalization Group and related matrix-product approaches - Quantum Monte Carlo methods
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
I. Peschel, et.al., eds., "Density Matrix Renormalization: A New Numerical Method in Physics", Springer, 1999.
R. M. Noack and S. R. Manmana, "Diagonalization- and Numerical Renormalization-Group-Based Methods for Interacting
Quantum Systems", AIP Conference Proceedings 789 (AIP, 2005), 93-163; available as cond-mat/0510321.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
28
16.9 Összesen
84
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Prof. Dr. Reinhard Noack
professzor
Philipps Univ. Marburg (D)
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Mihály György