Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Haladó fizika laboratórium 3
2. A tárgy angol címe Advanced Laboratory Exercises in Physics 3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 4 f Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE11AF29 FizLab2 BMETE15AF21 KisFiz3 BMETE80AF18 KisMagFiz
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr.Ujhelyi Ferenc beosztása tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2014.05.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2014.09.10
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A Kísérleti Fizika 1, 2 és 3 tárgyak anyagára épít.
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika BSc képzés Fizikus és Alkalmazott fizika specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A modern fizika témaköreihez illetve a BME TTK kutatási irányaihoz kapcsolódó emelt szintű mérések elsősorban az alábbi témak örökben: -félvezetőfizikai, anyagtudományi, felületfizikai, vákuumtechnikai mérések -emelt szintű optikai mérések -nukleáris technikai mérések -modern méréstechnikai eljárások elsajátítása
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv) vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
Legfeljebb 1 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt vagy a pótlási héten megbeszélt időpontban lehet pótolni
14. Konzultációs lehetőségek
A gyakorlatvezetőkkel megbeszélt időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_laboratórium_5
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
56
16.2 Félévközi felkészülés órákra
24
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
70
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Ujhelyi Ferenc
tudományos munkatárs
Atomfizika Tanszék
Dr. Péczeli Imre
egyetemi docens
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter