Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Megújuló energiák, globális felmelegedés
2. A tárgy angol címe Renewable Energy, Global Warming
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
---
6. A tantárgy felelős tanszéke Atomfizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Prof. Dr. Giber János beosztása prof. emeritus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.09.17. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.12.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Kísérleti fizika I., v. Bevető fizika tárgy
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy BME TTK, Vill. Kar, Gépész Kar, Vegyész Kar (BSc ill. MSc)
11. A tárgy részletes tematikája
Az energiaszükséglet és szerkezete országcsoportonként Magyarországon. Prognózis 2020-25-ig, trendek. Források és gazdasági lehetőségek. A megújuló energiák fajtái, technológiája, szerepe. Gazdasági korlátai. A hazai lehetőségek, korlátok. A globális felmelegedés és az energiaszerkezet. (Bevezetés a Föld - légkör rendszer kémiájába és fizikájába.)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Választott tárgykörről írt esszé. vizsga-
időszakban
Az esszé előadása szükkörű konferencián.
13. Pótlási lehetőségek
A konferenciára előadás elkészítése
14. Konzultációs lehetőségek
Az esszéket előadó értékeli, beadóval megbeszéli.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Giber: Megújuló energiák szerepe az energiaellátásban, B+V Kiadó
MVM Közlemények szakcikkei
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
12
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
10
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
10
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Giber János
prof. emeritus
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Richter Péter