Az Optika és fotonika specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés              
  Kötvál 8 11 8 0 27    
  Szabvál   3 6 0 9    
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény
Kritériumtárgyak -  
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 0       0/0/0/a   K  
Szakmai gyakorlat OP BMETE12MF73     0   0/0/9/a   K ÖnállóLabor AF1 vagy OP1
Specializációs tárgyak  
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV  
Fényforrások BMETE12MF14 3       2/0/0/v   KV  
Fizikai optika BMETE12MF56 4       2/1/0/v   KV  
Fotonika laboratórium BMETE12MF57   4     0/0/3/f   KV  
Kvantumelektronika BMETE12MF16     4   3/0/0/v   KV  
Lézerek ipari és biológiai alkalmazása BMETE12MF58     3   2/0/0/f   KV  
Lézerfizika BMETE12MF17   3     2/0/0/v   KV  
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3   3   2/0/0/v   KV  
Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai BMETE12MF59     3   2/0/0/v   KV  
Optikai anyagok és technológiák 1. BMETE12MF33   3     2/0/0/v   KV  
Optikai anyagok és technológiák 2. BMETE12MF34     3   2/0/0/v   KV  
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19   3     2/0/0/v   KV  
Optikai méréstechnika BMETE11MF21     3   2/0/0/v   KV  
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF39   4     3/0/0/v   KV  
Optikai tervezés BMETE12MF39   4     2/2/0/v   KV  
Mikroszkópia* BMETE12AF34   3     2/0/0/f   KV  
Optika** BMETE12AF35 4       2/2/0/v   KV  
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak -
A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig BMETE12MF60     3   2/0/0/v   SZV  
Elektron és ionoptikák BMETE12MF22   3     2/0/0/v   SZV  
ELI előkészítő laboratórium BMETE12MF61   4     0/0/4/f   SZV  
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF62   4     2/0/2/v   SZV  
Kvantumoptika BMETE15MF49     4   2/1/0/v angol SZV  
Kvantumrendszerek koherens kontrollja BMETE15MF23       3 2/0/0/v   SZV  
Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése BMETE12MF63     3   2/0/0/f   SZV  
Monte Carlo módszerek  BMETE80MF41 4       2/0/1/f   SZV  
Optoelektronikai eszközök BMETE12MF21     3   2/0/0/v   SZV  
Orvosi képalkotás BMETE80MF91 4       3/1/0/v   SZV  
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   SZV  
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   SZV  
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
**: az “Optika” tárgy a BME fizika BSc képzésének kötelező tárgya, így csak a fizika BSc-t nem végzett hallgatók vehetik fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás