Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Ágostházy Orsolya
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2017/18/2.
Nemlineáris hullámterjedés szimulációja polarizációtartó optikai szálakban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
Név: 
Kovács Martin
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Polarizációtartó ultragyors szállézer fejlesztése a közeli infravörös tartományban Cserteg András Furukawa Electric Technológiai Intézet Kft. dr. Barócsi Attila
Név: 
Egri Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Kivetítő rendszerű gépjármű-kijelző kutatás-fejlesztése Dr. Koppa Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Nagy hatótávolságú lidar berendezések működése, paramétereinek összehasonlítása Dr. Richter Péter Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bene Lőrinc Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Az emberi szemben fellépő fényszórás vizsgálatára alkalmas kvantitatív és objektív mérőkészülék fejlesztése dr. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Holló Csaba Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Optikai gépjármű-kijelző (Head-Up Display) kutatás-fejlesztése dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Nagyfrekvenciás elektromos jelek feldolgozása és kategorizálása MATLAB-bal dr. Sólyom András Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Török Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Kvantumoptikai alapjelenségek vizsgálata dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Maróti Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Nanomechanikai tulajdonságok meghatározása atomerő mikroszkópiával dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2017/18/2.
Erősen ötvözött acélok mágneses tulajdonságainak változása hosszú használat során Dr.Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Filep Zsolt
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Bioszenzorikai vékonyrétegek nagyérzékenységű optikai vizsgálata Dr. Petrik Péter MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Dr. Beleznai Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Garai Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Extrém terahertzes források dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Anyagok extrém terahertzes térben dr. Fülöp József PTE Fizikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Femtoszekundumos roncsolási küszöb vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata dr. Dombi Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2017/18/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Alapvető kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2017/18/2.
Interaktív számítógépes szimuláció alapvető kvantumoptikai jelenségekhez dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Ertl András
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
Név: 
Szabó Sebestyén
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2017/18/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2017/18/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2017/18/2.