Szemináriumok

Időpont Előadó Cím esemeny_tipuscsökkenő sorrend
2018.02.23. 09:15 Wataru Izumida (Tohoku Univ.) Zero energy edge states in carbon nanotubes with superconducting pairing
2016.05.17. 10:30 Etesi Gábor Az oktoniok belső automorfizmusai és a Pi_6(G_2)~Z_3 homotópia-csoport
2016.10.13. 10:15 dr. Karátson János Equivalent operator preconditioning for elliptic problems
2017.03.29. 16:00 Barankai Norbert (MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport) Cím és kivonat később
2018.11.30.
08:30 - 14:30
BME Nyílt Nap
2017.11.14. 10:30 Ivanics Péter Számolások irreguláris Higgs nyalábok modulusterén
2016.03.25. 09:15 Jenő Kürti (ELTE Dept. Biol. Phys.) Bond length alternation in hydrocarbon rings
2018.10.02. 10:30 Szirmai Jenő Hiperszférakitöltések a hiperbolikus térben
2016.05.24. 12:15 Peter Kun Untapped potential in AFM lithography of graphene and transition towards other 2D materials
2017.02.10. 09:15 Gergely Palla Hierarchical organisation in complex networks

Oldalak