Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE80MF87_ervényes_2012.08.30-ig Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF91 Orvosi képalkotás
BMETE80MFAN Orvosi képalkotás
BMETE80AF35 Orvosi képalkotó rendszerek
BMETE47D131 Összehangoldódás az együttes cselekvésben és a szemtől szembeni kommunikációban
BMETE919201 P-adikus számok és véges testek feletti egyenletek
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE92AM45 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE15MF78 Pénzügyi matematika és programozás
BMETE47MC13 Percepció és tanulás
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE809408 Plazma diagnosztika
BMETE80MD02 Plazmafizika
BMETE80AF40 Plazmahullámok és alkalmazásuk RF fűtésre
BMETE909101 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 2
BMETE909102 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 3
BMETE909103 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 4
BMETE909104 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 5
BMETE92MM04 Potenciálelmélet
BMETE47MC15 Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
BMETE47MN34 Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
BMETE93AX10 Probability Theory and Statistics
BMETE47MC08 Programozás
BMETE12AF03 Programozás 2
BMETE12AF17 Programozás 2
BMETE12AF18 Programozás 3
BMETE12AF06 Programozás 3
BMETE91AM12 Programozási feladat 1
BMETE91AM13 Programozási feladat 2
BMETE91AM14 Programozási feladat 3
BMETE94MM01 Projektív geometria
BMETE94MX04 Projektív geometria mérnököknek
BMETE47MC36 Pszicholingvisztika
BMETE47MC05 Pszicholingvisztika
BMETE47MN30 Pszicholingvisztika
BMETE47MN32 Pszichológiatörténet
BMETE47D120 Pupillometria és információfeldolgozás
BMETE92AX51 Python a tudományban
BMETE91AM22 Rácsfélcsoportok az algebrában és a geometriában
BMETE80ME01 Radioaktív anyagok terjedése
BMETE80MF32 Radioaktív anyagok terjedése
BMETE80NE01 Radioaktív anyagok terjedése
BMETE80MF57 Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben
BMETE80MD07 Radioaktív hulladékgazdálkodás

Oldalak