Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE807410 Válogatott fejezetek a magfizikából
BMETE80MFA0 Válogatott fejezetek a magfizikából
BMETE92MM37 Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
BMETE12AF14 Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
BMETE959311 Válogatott fejezetek a dinamikai rendszerek elméletéből
BMETE929202 Választások matematikája
BMETE12MF28 Vákuumfizika és –technika
BMETE12AF29 Vákuumfizika
BMETE12AF05 Vákuumfizika
BMETE80SA08 Üzemtani alapismeretek
BMETE80BE14 Üzemi mérések: atomreaktorok műszerezése és diagnosztikája
BMETE80AE17 Üzemi mérések és diagnosztika
BMETE80MF42 Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
BMETE80MFAE Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
BMETENTMsOUHDG-00 Ultrahang diagnosztika
BMETE80MF98 Ultrahang diagnosztika
BMETE80MFAS Ultrahang diagnosztika
BMETE11MF18 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE119300 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE15AF54 Tudományos programozás
BMETE47D134 Tudománykommunikáció: szövegírás
BMETE47MC43 Tudománykommunikáció
BMETE47MN46 Tudománykommunikáció
BMETE47A013 Tudattalan
BMETE12MF27 Trendek az anyagtudományban
BMETE12MF55 Trendek az anyagtudományban
BMETE11MF40 Trendek a nanotechnológiában
BMETE14MX02 Transzportfolyamatok villamosmérnököknek
BMETE14MF03 Transzportfolyamatok
BMETE80MF29 Transzportelmélet alapjai
BMETE11MF24 Transzport komplex nanoszerkezetekben
BMETE11MF35 Topologikus szigetelők 2
BMETE11MF34 Topologikus szigetelők
BMETE15MF59 Topologikus rend és kvantumszámítás
BMETEEFMsFTMSZ-00 Topológiai módszerek a szilárdtest-fizikában
BMETE94AM21 Topológia és differenciálható sokaságok
BMETE11MF17 Töltés és spinsűrűség hullámok
BMETE80MF50 Tokamak gépészet
BMETE95MM18 Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
BMETE95MM15 Többváltozós statisztika
BMETE92AP62 Többváltozós kalkulus
BMETE93AF21 Többváltozós analízis fizikusoknak
BMETE95MM39 Többdimenziós stacionárius idősorok
BMETE94AX12 Test- és felületmodellezés
BMETE80ME07 Tervezési feladat
BMETE80ME27 Tervezési feladat
BMETE80MF28 Termohidraulikai számítások
BMETE80SR59 Termohidraulikai rendszerelemzés
BMETE80MV01 Termohidraulika és reaktorbiztonság
BMETE80SR39 Termohidraulika 2

Oldalak