Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE93MX19 Döntéstámogató rendszerek
BMETE947205 Divízió-algebrák és szuperszimmetrikus Yang–Mills-elméletek
BMETE92MM22 Disztribúcióelmélet és Green-függvények
BMETE937305 Diszkrét matematikai módszerek az operációkutatásban
BMETE92AX27 Diszkrét dinamikus rendszerek
BMETE80ME26 Diplomatervezés B
BMETE80ME25 Diplomatervezés A
BMETE80ME05 Diplomatervezés 2
BMETE80ME04 Diplomatervezés 1
BMETE905110 Diplomatéma választás
BMETE12MF75 Diplomamunka-készítés OP
BMETE80MF71 Diplomamunka-készítés OF
BMETE80MF53 Diplomamunka-készítés NT
BMETE12MF76 Diplomamunka-készítés NA
BMETE11MF33 Diplomamunka-készítés KF
BMETE80NEDB Diplomamunka-készítés B
BMETE12MF48 Diplomamunka-készítés AF
BMETE80NEDA Diplomamunka-készítés A
BMETE47MC21 Diplomamunka-készítés
BMETE47MC35 Diplomamunka-előkészítés
BMETE80MF89 Diplomamunka OF
BMETE80MF10 Diplomamunka NT
BMETE11MF10 Diplomamunka KF
BMETE47MC19 Diplomamunka előkészítés
BMETE12MF12 Diplomamunka AF
BMETE80SR64 Diplomamunka (konzultáció)
BMETE95MM03 Diplomamunka
BMETE80SR61 Diplomamunka
BMETE93MM14 Dinamikus programozás a pénzügyi matematikában
BMETE90MX49 Dinamikus modellek a közgazdaságtanban 2
BMETE90MX34 Dinamikus modellek a közgazdaságtanban
BMETE95MM44 Dinamikai rendszerek gyakorlat
BMETE92AX48 Dinamikai rendszerek az alkalmazások tükrében
BMETE93MM02 Dinamikai rendszerek
BMETE14MF02 Dinamikai rendszerek
BMETE90MX51 Diiferenciálegyenletek alkalmazásai
BMETE47D123 Diffúziós-tensoros MR vizsgálatok felhasználási lehetőségei
BMETE80MF76 Diffúziós MRI Szeminárium 1
BMETE94MM12 Differenciálható csoportok
BMETE94MM00 Differenciálgeometria és topológia
BMETE94AX00 Differenciálgeometria és numerikus módszerei
BMETE94MM15 Differenciálgeometria 2M
BMETE94AM07 Differenciálgeometria 2 gyakorlat
BMETE94AM06 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM15 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM20 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM19 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM05 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM26 Differenciálgeometria 1
BMETE92AM58 Differenciálegyenletek programozási feladatok

Oldalak