Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE94MM14 Bevezetés a Riemann-geometriába és a Morse-elméletbe
BMETE80MF20 Bevezetés a plazmatranszportba
BMETE809409 Bevezetés a plazmatranszportba
BMETE95AM28 Bevezetés a pénzügyi matematikába
BMETE91MX13 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 2– Mondattan
BMETE91MX12 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 1 – Szószintű eszközök
BMETE80ME19 Bevezetés a méréskiértékelésbe
BMETE92MC14 Bevezetés a Matlab programozásba
BMETE92AX50 Bevezetés a Matlab programozásába mérnököknek
BMETE93AM17 Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba
BMETE92AM60 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM40 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM39 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE93MM08 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM31 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE47MN24 Bevezetés a kognitív tudományba
BMETE47MC01 Bevezetés a kognitív tudományba
BMETE47MC25 Bevezetés a kísérleti pszichológiába
BMETE91MM16 Bevezetés a kategóriaelméletbe
BMETE947209 Bevezetés a Hodge-elméletbe
BMETE94AM17 Bevezetés a geometriába
BMETE80AF21 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80MFA5 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80MF19 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80ME02 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80AF36 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80AF22 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80AF37 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80AE25 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80SR58 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80BE19 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE90MM90 Beszámoló
BMETE93MM15 Bayes valószínűség elmélet és adatfeldolgozás
BMETE92MM33 Banach-algebrák
BMETE47MN37 Az emlékezeti zavarok neuropszichológiája
BMETE47MN23 Az emlékezet és tanulás pszichológiája
BMETE47MC29 Az emlékezet és a tanulás pszichológiája
BMETE47A014 Az emberi arcok
BMETE90AX41 Az egyváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
BMETE12AF31 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF25 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE47MC42 Az agykutatás története
BMETE91AM48 Az adatbiztonság matematikai alapjai
BMETE80AE08-v0 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80SR12 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80SR48 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80MFA4 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80AE08 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80MF18 Atomreaktorok üzemtana
BMETE15MF22 Atomok lézeres hűtése és csapdázása

Oldalak