Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE90MX41 Felsőbb matematika informatikusoknak B
BMETE90MX42 Felsőbb matematika informatikusoknak C
BMETE90MX43 Felsőbb matematika informatikusoknak D
BMETE90MX44 Matematika M12 – Differenciálegyenletek
BMETE90MX46 Matematika Mgm – Differenciálegyenletek és numerikus módszereik
BMETE90MX47 Operációkutatás menedzsereknek
BMETE90MX48 Operációkutatási modellek
BMETE90MX49 Dinamikus modellek a közgazdaságtanban 2
BMETE90MX50 Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak
BMETE90MX51 Diiferenciálegyenletek alkalmazásai
BMETE90MX52 Sztochasztikus rendszerek matematikája
BMETE90MX53 Felsőbb matematika villamosmérnököknek – Analízis
BMETE90MX54 Felsőbb matematika villamosmérnököknek – Haladó lineáris algebra
BMETE90MX55 Felsőbb matematika villamosmérnököknek – Sztochasztika
BMETE90MX56 Felsőbb matematika informatikusoknak - Analízis
BMETE90MX57 Felsőbb matematika informatikusoknak - Alkalmazott algebra és matematikai logika
BMETE90MX58 Felsőbb matematika informatikusoknak - Sztochasztika
BMETE90MX59 Matematika M1 közlekedésmérnököknek
BMETE90MX60 Matematika M1 logisztikai mérnököknek
BMETE90MX72 Matematika ML – Transzportegyenletek
BMETE90MX74 Matematika ML mérnöktanároknak
BMETE915005 Félcsoportelmélet
BMETE917029 Reprezentációelméleti szeminárium 2
BMETE917031 Reprezentációelméleti szeminárium 4
BMETE917032 Reprezentációelméleti szeminárium 5
BMETE917210 Matematikai logika alkalmazásai
BMETE919200 Modális logika
BMETE919201 P-adikus számok és véges testek feletti egyenletek
BMETE919203 Algebrai számelmélet
BMETE919204 Homologikus algebra
BMETE919205 Algebrai csoportok
BMETE919206 Algoritmuselmélet laboratórium
BMETE919207 A halmazelmélet függetlenségi eredményei
BMETE919208 Csoportelméleti olvasószeminárium 1.
BMETE919209 Csoportelméleti olvasószeminárium 2.
BMETE919211 Halmazelméleti problémák az analízisben és az algebrában
BMETE919212 Bevezetés az invariánselméletbe
BMETE919213 Nem-standard analízis
BMETE919214 Bevezetés az algebrai topológiába
BMETE919215 A matematika matematikája
BMETE91AK00 Lineáris algebra
BMETE91AK01 Lineáris algebra gyakorlat
BMETE91AM02 Algebra 1
BMETE91AM03 Algebra 1 gyakorlat
BMETE91AM04 Algebra 2
BMETE91AM05 Algebra 2 gyakorlat
BMETE91AM06 Matematikai logika
BMETE91AM07 Halmazelmélet
BMETE91AM08 Informatika 1
BMETE91AM12 Programozási feladat 1

Oldalak