Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE93MM31 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE93MM35 Optimalizálási modellek M
BMETE93MM36 Szemidefinit optimalizálás
BMETE93MM37 Bevezetés a sztochasztikus parciális differenciálegyenletek elméletébe
BMETE93MM38 Irányításelmélet
BMETE93MX17 Ökonometria közgazdászoknak
BMETE93MX18 Ökonometria közgazdászoknak 2
BMETE93MX19 Döntéstámogató rendszerek
BMETE93MX20 Optimalizálási modellek mérnököknek
BMETE947201 Bevezetés a tvisztor-elméletbe 1
BMETE947202 Bevezetés a tvisztor-elméletbe 2
BMETE947203 Algebrai topológia
BMETE947204 A klasszikus mezőelméletek geometriája 2
BMETE947205 Divízió-algebrák és szuperszimmetrikus Yang–Mills-elméletek
BMETE947206 Konvex geometria
BMETE947207 Klasszikus nemeuklideszi geometriák és modelljeik
BMETE947208 Komplex algebrai görbék feletti vektornyalábok
BMETE947209 Bevezetés a Hodge-elméletbe
BMETE947210 Kvantum csatornák
BMETE947211 Bevezetés az Atiyah–Singer index-tétel témakörébe
BMETE947212 Lie-csoportok es reprezentacioelmelet 2
BMETE949400 A tér formája
BMETE94AM03 Geometria
BMETE94AM04 Geometria gyakorlat
BMETE94AM05 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM06 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM07 Differenciálgeometria 2 gyakorlat
BMETE94AM08 Számítógépes grafika
BMETE94AM10 Felületek differenciálgeometriája
BMETE94AM15 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM16 Bevezetés az általános topológiába
BMETE94AM17 Bevezetés a geometriába
BMETE94AM18 Geometria
BMETE94AM19 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM20 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM21 Topológia és differenciálható sokaságok
BMETE94AM22 Konvex geometria
BMETE94AM23 Geometriai adatfeldolgozás
BMETE94AM24 Geometria 1
BMETE94AM25 Geometria 2
BMETE94AM26 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM30 A számítógépi geometria eszközei
BMETE94AX00 Differenciálgeometria és numerikus módszerei
BMETE94AX01 Ábrázoló geometria 1
BMETE94AX02 Ábrázoló geometria 2
BMETE94AX09 Matematika Plus2
BMETE94AX11 Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek
BMETE94AX12 Test- és felületmodellezés
BMETE94AX13 Konstruktív geometria

Oldalak