Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE91MM04 Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete
BMETE91MM05 Haladó lineáris algebra
BMETE91MM06 Homologikus algebra
BMETE91MM07 Algebrai számelmélet
BMETE91MM08 Algebrai és aritmetikai algoritmusok
BMETE91MM09 Algebrai topológia
BMETE91MM14 Írásfelismerés
BMETE91MM15 Kvantum-algoritmusok
BMETE91MM16 Bevezetés a kategóriaelméletbe
BMETE91MM17 Matematikai nyelvészet szeminárium
BMETE91MM18 Fejezetek a kategóriaelméletből
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE91MM20 Haladó gépi tanulás
BMETE91MM21 Algebra 2M
BMETE91MM22 Lie-csoportok és Lie-algebrák
BMETE91MX10 Szemantika
BMETE91MX11 Szemantika laboratórium
BMETE91MX12 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 1 – Szószintű eszközök
BMETE91MX13 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 2– Mondattan
BMETE921311 Matematika OBMK 2
BMETE925301 Matematikai programcsomagok műszaki alkalmazásai
BMETE925310 Konstruktív függvénytan és approximációelmélet
BMETE925312 A fizika parciális differenciálegyenletei, alkalmazásokkal
BMETE925313 Differenciálegyenletek műszaki és közgazdasági alkalmazásai
BMETE925318 Formális reakciókinetika
BMETE927203 Haladó mátrixanalízis mérnököknek
BMETE927208 A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
BMETE927305 Lineáris differenciáloperátorok
BMETE927308 Mátrixanalízis mérnököknek
BMETE927317 Aktualitások az approximációelméletben
BMETE929201 Számítógépes számelmélet
BMETE929202 Választások matematikája
BMETE929207 Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon
BMETE929302 Számítógépes számelmélet 2
BMETE929303 Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon 2
BMETE929304 Reprezentációelmélet a kvantummechanikában
BMETE929306 Lineáris rendszerek analízise 1
BMETE929307 Lineáris rendszerek analízise 2
BMETE929309 Normált algebrák
BMETE929314 Bevezetés az algebrai valószínűségelméletbe
BMETE929315 Analízis szigorlati előkészítő informatikusoknak
BMETE929316 Haladó feladatmegoldó szeminárium
BMETE92AF35 Számítási módszerek a fizikában 1
BMETE92AF36 Számítási módszerek a fizikában 2
BMETE92AF37 Funkcionálanalízis fizikusoknak
BMETE92AF51 Számítási módszerek a fizikában 1
BMETE92AF55 A kvantumelmélet matematikai alapjai
BMETE92AK18 A kanonikus felcserélési reláció algebrája
BMETE92AK25 Kvantumrendszerek matematikája
BMETE92AK26 A matematikai fizika egyenletei

Oldalak