Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címe
BMETE95MM19 Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerek - bevezetés
BMETE95MM20 Nemparaméteres statisztika
BMETE95MM21 Véletlen mátrixok
BMETE95MM22 Véletlen gráfok és komplex hálózatok
BMETE95MM23 Síkbeli kritikus jelenségek és konforminvariancia
BMETE95MM25 Biostatisztika
BMETE95MM26 Idősorelemzések pénzügyi alkalmazásokkal.
BMETE95MM28 Szakértők kombinálása befektetésekben és előrejelzésekben
BMETE95MM29 Tanuló algoritmusok, tőzsdézés, becslési eljárások és martingálok
BMETE95MM30 Makroökonómia és pénzügy matematikusoknak
BMETE95MM31 Tanuló algoritmusok sztochasztikus folyamatokra
BMETE95MM32 Inverz tételek a fraktálgeometriában
BMETE95MM34 Markov döntési folyamatok és megerősítéses tanulás
BMETE95MM35 Sztochasztika hallgatói szeminárium

Oldalak