Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe A tér formája
2. A tárgy angol címe The Shape of Space
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Geometria Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Szilágyi Brigitta beosztása egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.12.15. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2009.02.02.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
A differenciálgeometria és a topológia alapfogalmai
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Szabadon választható tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
A cél a felületek és háromdimenziós sokaságok geometriájának szemléletes tárgyalása. A tárgy azt az űrt hivatott betölteni, amely a legegyszerűbb példák (mint a Möbiusz szalag és a Klein palack) valamint a felsőbb éves egyetemi kurzusokon hallható tananyag között tátong. A tárgy azon érdeklődőknek is szól, akiknek nincs mély matematikai képzettségük, de érdeklődnek a szemléletes topológia iránt. Szó lesz sokaságok lokális és globális tulajdonságairól, zárt és nyílt, homogén és inhomogén sokaságokról, hipergömbről, nyalábokról, talán még a Világegyetem geometriájáról is.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
nincs vizsga-
időszakban
szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Vizsgák előtt az oktatóval egyeztetett időpontokban
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
J. R. Weeks, A tér alakja, Typotex, 2002
E. A. Abbott, Flatland: A Romance of Many Dimensions, Dover, Neww York, 1952
D. Burger, Sphereland, Barnes and Noble, New York, 1983
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Szilágyi Brigitta
egyetemi adjunktus
Geometria Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. G. Horváth Ákos