Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Varga Dániel specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Elméleti Fizika Tanszék
A témavezető neve: Török János
- tanszéke: Elméleti Fizika Tanszék
- beosztása: Docens
- email címe: torok.janos@ttk.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Link és tulajdonság becslés szociális hálózatokban
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Complex networks has become one of the fastest growing branches of science. Methods known from physics, informatics and mathematics found its application to soft sciences like sociology. Social networks have been studied  thoroughly because of their importance in innovation, disease spreading and the availability of ICT data. The aim of this thesis is to study the possibility of predicting ego traits and missing links using network science measures and neural networks. The work will use available weighted social network models as benchmarks and ICT data (iWiW, phone). 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu