Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Komáromi Lili specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Prof Major Tibor
- munkahelye: Országos Onkológiai Intézet
- beosztása: részlegvezető, egyetemi professzor
- email címe: major.tibor@oncol.hu
A konzulens neve: Dr. Pesznyák Csilla
- tanszéke: NTI
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: pesznyak@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: A céltérfogat körüli dózisgradiens viszonyok elemzése brachyterápiás és külső besugárzások dóziseloszlásainál
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Brachyterápiában (BT) egy pontszerű sugárforrás közelében elsősorban a négyzetes fogyástörvény határozza meg a dóziseloszlást. Valódi, több sugárforrás körül azonban a távolságfüggő dóziscsökkenés, a dózisgradiens már kisebb mértékű és függ a sugárforrások számától és azok térbeli elhelyezkedésétől. Külső besugárzásoknál (EBRT) a modern technikák (IMRT, VMAT) alkalmazásánál általában sok kis mező dózisának összegzésével alakul ki a végleges dóziseloszlást. Egy mezőnél a fősugárra merőleges egyenes mentén a mezőszélnél nagy dózisgradiens alakul ki, de a fősugár mentén a dózis csak lassan csökken a távolság függvényében, amit a mélydózisgörbe jellemez. Egy klinikai dóziseloszlásnál egy adott irányban a fenti két hatás kombinációja határozza meg a dózisgradienst a mezők számának és irányának függvényében.

A kutatás célja a BT-s és EBRT-s klinikai dóziseloszlások jellemzése dózisgradiens paraméterek alkalmazásával emlő, prosztata és fej-nyaki daganatok besugárzásánál.

Feladatok:

1. BT-s dóziseloszlásoknál a céltérfogat körüli dózisgradiens irányfüggő meghatározása és a távolságtól függő dózisértékekre egy közelítő függvény illesztése.

2. A dózisgradiens ismeretében korreláció keresése a céltérfogathoz közeli védendő szervek maximális dózisa és a gradiensértékekkel meghatározott dózis között.

3. EBRT-s besugárzási terveknél a céltérfogat körüli dózisgradiens irányfüggő meghatározása ugyanazon tervekben, mint a BT-s vizsgálatban, és azok összehasonlítása a BT-s értékekkel.

4. A dózisgradiens jellemzése és összehasonlítása a referencia izodózisok és az alacsonyabb izodózisok által besugarazott térfogatok hányadosaival BT-s és EBRT-s besugárzásoknál.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu