Diplomamunka feladat a Fizikus mesterképzési szak hallgatói számára

A hallgató neve: Gyüre Noémi specializációja: Fizikus MSc - orvosi fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Gyebnár Gyula
- munkahelye: SE Általános Orvostudományi Kar, Neuorradiológiai Tanszék
- beosztása: MR FIzikus
- email címe: gyebnargyula@gmail.com
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egy. docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Nyugalmi funkcionális MRI feldolgozás epileptogén hálózatok vizsgálatában
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A központi idegrendszeri betegségek vizsgálatában az elektrofiziológiai módszerek mellett az utóbbi bő évtizedben teret nyertek a mágneses rezonancián (MR) alapuló funkcionális képalkotó eljárások [1,2,3], melyek a neuroradiológia és a kognitív idegtudomány határterületét képezik. A vér-oxigenáció szintjének (blood-oxygen level dependent, BOLD) mérésén alapuló feladatfüggő funkcionális MR (fMRI) eljárással a neurális aktivitások lokalizációja vizsgálható, míg a BOLD-jel nyugalmi fluktuációjából az egymással funkcionális összeköttetésben álló agyterületek együttműködésére következtethetünk (resting state fMRI, rs-fMRI).

Az rs-fMRI-ből ez alapján számítható ún. funkcionális [4] kapcsolati modellek új lehetőséget jelenthetnek mind a diagnosztikában/prognosztikában (pl. csecsemőkori hypoxiás károsodás esetén [5]), mind a kórélettani mechanizmusok tisztázásában (pl. epilepsziás alhálózatok azonosításával), mind a reorganizációs folyamatok leírásában (epilepsziák, tumorok, stroke utáni állapot, stb. esetén), és a terápia hatékonyságának követésében.

A hallgató feladatai:

  • A resting state fMRI adatfeldolgozásban a nemzetközi irodalomban elterjedt módszerek, az alkalmazható eljárások és feldolgozó szoftverek megismerése.
  • Ezek alkalmazhatóságának vizsgálata a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika Neuroradiológia Tanszékén gyűjtött rs-fMRI adatok kiértékelésére.
  • Részvétel a Tanszéken folyó kutatómunkában, az epilepsziás betegek rs-fMRI adatainak értékelésével.

 

Referenciák:

[1] Kozák et al., Ideggyógy Sz 62(3-4):130-135

[2] Haller & Bartsch, Eur Radiol 19(11):2689-2706

[3] Kozák et al., Ideggyógy Sz 64(9-10):294-299

[4] Keller et al., PNAS 108(41):17234.

[5] Kolossváry et al, DOI: 10.1594/ecr2012/C-2097

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu